Rachunkowość zarządcza wg USALI

 

Wprowadzenie standardu USALI pozwoli Państwu znacznie zredukować koszty operacyjne i ułatwi zarządzanie hotelem.

SECCO specjalizuje się we wdrażaniu rachunkowości zarządczej wg USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry) stanowiącej zunifikowany system ewidencji przychodów oraz kosztów w obszarze działalnosci hotelarskiej. USALI jest systemem zgodnym z US GAAP, dedykowanym hotelom i innym obiektom noclegowym, co pozwala ustandaryzować i zapewnić porównywalność wskaźników operacyjnych hotelu. 

System raportowania oparty jest na schemacie Sprawozdania Operacyjnego. Odpowiednie przedstawienie planu kont pozwala na stworzenie sprawozdań oraz dokładną weryfikację rentownosci poszczególnych departamentów.

Zastosowanie systemu controllingowego wg USALI zapewnia szereg korzyści, w tym m. in:

  • efektywne zarządzanie obiektem poprzez wykorzystanie właściwej dla branży informacji zarządczej,
  • szybkie podejmowanie decyzji w oparciu o branżowe wskaźniki operacyjne,
  • porównywalność osiąganych wyników pomiędzy obiektami hotelowymi,
  • możliwość codziennego korzystania z danych porównawczych uzyskanych przez grupę konkurencyjną po uprzednim przystąpieniu do międzynarodowego lub krajowego systemu benchmarkingowego,
  • przypisanie jednoznacznej odpowiedzialności managerów za przychody/koszty w ich departamentach,
  • klarowne połączenie uzyskiwanych wyników z motywacyjnym systemem wynagradzania,
  • przejrzystość prezentacji danych nt. sprawności operacyjnej hotelu w przypadku ubiegania się o finansowanie zewnętrzne lub przy pozyskiwaniu partnera branżowego 

Standard USALI wdrażamy w hotelach w oparciu o dwa rozwiązania informatyczne: 

... formularz kontaktowy

Zaufali nam