Kontroler finansowy - system kontrolingowy do monitorowania wydatków

W konkurencyjnym i zmiennym otoczeniu coraz większego znaczenia nabierają elementy ograniczające ryzyko działalności operacyjnej. Dlatego też istotnym jest stosowanie właściwych dla branży hotelowej rozwiązań przynoszących oszczędność czasu pracy oraz kosztów – co w konsekwencji prowadzi do lepszych wyników operacyjnych.

Proponujemy Państwu outsourcing pozycji kontrolera finansowego hotelu. Posiadamy bogate doświadczenie zarowno w zakresie standardu USALI, narzędzi controllingowych i ich praktycznych zastosowań. Specjalizujemy się w obszarze finansów i rachunkowości w branży hotelarskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy w Międzynarodowych i Krajowych Systemach Hotelowych (Marriott, Hilton, Best Western, Hotele DeSilva, Q Hotels, Zdrojowa Hotels) jak i hotelach niezrzeszonych (Czarny Potok, Hotel Aurora, Hotel Arche Częstochowa i inne) zarówno w trakcie pracy w działach finansowo-księgowych jak również podczas wdrożeń i opieki nad systemami controllingowymi w tych obiektach.

Systemy raportowania dla hoteli

Proponujemy Państwu usługę controllingową z wykorzystaniem standardu USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry) XI edycja. Usługa ta obejmuje następujący zakres czynności:

  1. Analizę i dostosowanie planu kont księgowych do raportowania w standardzie USALI
  2. Analizę i dostosowanie kodów transakcyjnych w hotelowych systemach operacyjnych do raportowania w standardzie USALI
  3. Budowę aplikacji controllingowej w oparciu o rozwiązania MS Excel
  4. Wsparcie w procesie tworzenia budżetów (warsztaty budżetowe)
  5. Miesięczne analizy efektywności funkcjonowania hotelu w oparciu o Sprawozdanie Operacyjne wg USALI i wskaźniki sprawności operacyjnej (raporty miesięczne i spotkania on-line)
  6. Szkolenie on-line ze standardu USALI i rachunkowości zarządczej

Oferujemy Państwu dwa pakiety – dla usługi trwającej 12 i 24 miesiące. Stosowne propozycje zostały przedstawione poniżej.

Kontroler finansowy - szkolenie

                      Zakres usług Umowa 1 rok  Umowa 2 lata 
Dostosowanie planu kont do standardu USALI Tak  Tak 
Analiza kodów transakcyjnych w PMS Tak  Tak 
Wsparcie przy tworzeniu budżetów (warsztay budżetowe) 1 budżet  2 budżety 
Analiza miesięcznych wyników operacyjnych hotelu    
            pisemny raport  Tak  Tak 
            omówienie wyników na sesji on-line Tak  Tak 
Szkolenie on-line ze standardu USALI  Tak  Tak 
Miesięczny czas wsparcia w godzinach 10 10
Wykup aplikacji po okresie umowy (netto)             1 999,00 zł                1,00 zł
Miesieczna wartość usługi (netto)             2 800,00 zł             2 350,00 zł

Powyższa oferta została skalkulowana dla pojedynczego obiektu. W przypadku kilku obiektu oferta jest przygotowywana indywidualnie. 

... formularz kontaktowy

Zaufali nam