USALI AFT – narzędzie wspomagające zarządzanie hotelem, transferujące dane księgowe na format USALI

 

Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy profesjonalnie opracowaną aplikację USALI AFT funkcjonującą zgodnie z formatem USALI XI Edycja i wspomagającą zarządzanie Hotelem. Umożliwia ona tworzenie w prosty sposób budżetów hotelu oraz porównanie ich z aktualnymi wynikami, a także z wynikami minionego roku obrachunkowego. Aplikacja pozwala na pracę w polskiej lub angielskiej wersji językowej.

AFT współpracuje z dowolnym programem finansowo-księgowym oraz programami: recepcyjnym, gastronomicznym i SPA. Minimalnym wymogiem współpracy jest możliwość eksportu danych z systemów do pliku Excel lub csv. USALI AFT istnieje w wersji jedno- lub wielostanowiskowej. W wersji wielostanowiskowej szefowie działów mają bezpośrednią możliwość uczestniczenia w procesie tworzenia budżetu swoich działów oraz w analizie osiąganych wyników. Dostęp do określonego modułu systemu użytkownicy uzyskują zgodnie z przyznanymi im uprawnieniami. Dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji w wersji jednostanowiskowej konieczne jest posiadanie pakietu Windows Office 2010 lub nowszego na komputerze użytkownika, natomiast w wersji wielostanowiskowej aplikacja jest instalowana na serwerze, który powinien posiadać co najmniej tyle licencji dostępowych do serwera CAL ilu będzie użytkowników oraz co najmniej tyleż samo licencji Excela 2010 lub nowszego na komputerach użytkowników.  

Dzięki AFT użytkownik uzyskuje pełną informację zarządczą w postaci tabel wynikowych, wskaźników operacyjnych i wykresów, co pozwala na pełną analizę działalności operacyjnej Hotelu i podejmowanie szybkich decyzji. Narzędzie posiada rozbudowany system wizualizacji wyników oraz wylicza większość podstawowych wskaźników działalności operacyjnej jak:

·       zajętość (OCC);

·       średnia cena (ARR);

·       RevPAR;

·       koszty zużycia surowca (Food cost - FC i Beverage Cost - BC);

·       wskaźniki rentowności poszczególnych departamentów operacyjnych;

·       Gross Operating Profit (GOP);

·       koszty osobowe w %

W każdym Hotelu z którym rozpoczynamy współpracę, analizujemy możliwości generowania, obiegu i dostępu do informacji, począwszy od systemów operacyjnych (recepcyjnych, gastronomicznych, SPA), Zakładowego Planu Kont, indywidualnych rozwiązań zapisanych w Polityce Rachunkowości, możliwości transferu danych do systemu finansowo-księgowego (F-K) oraz jakości danych w wygenerowanej przez F-K „obrotówce”.

Proponowane przez nas zmiany przy wdrażaniu USALI AFT stanowią ewolucyjne i niezbędne uzupełnienia do stosowanych w Hotelu rozwiązań (zmiany w rejestracji sprzedaży, rozszerzenia interfejsów, uzupełnienia w planie kont) zgodnie z technicznymi uwarunkowaniami programowymi i zasobami kadrowymi obiektu.

Wspieramy Hotel na każdym etapie zmian: współpracy z dostawcami oprogramowania operacyjnego, przy projektowaniu interfejsów do F-K, przygotowywaniu Zakładowego Planu Kont, szkolimy managerów z zasad USALI, budżetowania, analizy wykonania budżetu, przygotowujemy dokumentację finansowo-księgową, procedury finansowe i kontroli finansowo-operacyjnej.

Nasze działanie charakteryzuje pełna elastycznośćzgodnie z dewizą: USALI AFT ma służyć do efektywnego podejmowania decyzji zarządczych opartych na optymalnej i wiarygodnej informacji i przyczyniać się do maksymalizacji wyniku finansowego Hotelu.   

USALI AFT jest narzędziem intuicyjnym. Jego przyjazny interfejs w postaci schematu organizacyjnego Hotelu pozwala w sposób łatwy poruszać się po obszarach wyników, analiz, wykresów i budżetów. Dane zawsze prezentowane są w układzie zgodnym ze strukturą organizacyjną hotelu.

Schematy blokowe są definiowane zgodnie z nazwami własnymi i strukturą organizacyjną. Służą przedstawieniu budżetów lub wyników i są połączone z „obrotówką” systemu finansowo-księgowego lub innych systemów Hotelu poprzez klawisz „Import danych”.

Po zakończeniu danego roku obrotowego, za pośrednictwem jednego klawisza „przeniesienie sald do historii”, dane z wykonania bieżącego roku, zapisywane są jako dane historyczne roku ubiegłego oraz czyszczone dane w arkuszach do budżetowania.

Poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza z nazwą departamentu, np. „POKOJE” otrzymujemy dane właściwe tylko dla tego działu. Kliknięcie klawisza poniżej np. „HK” pozwoli nam otrzymać dane właściwe wyłącznie dla Służby Pięter. Dane departamentu sumują dane przedstawione w komórkach organizacyjnych przynależnych do danego działu, zaś wyniki Hotelu sumują dane departamentów. Pełny obraz przedsiębiorstwa przedstawia zakładka „Wyniki”

Każdy z arkuszy zarówno dla Hotelu jak i poszczególnych jego departamentów wygląda podobnie. Zestawia dane porównawcze z wykonania ubiegłego roku, wartości budżetowane jak i wartości

zrealizowane w roku budżetowym. Każda negatywna rozbieżność pomiędzy budżetem a wykonaniem (np. niższe przychody od planowanych lub wyższe koszty od planowanych) jest automatycznie sygnalizowana na czerwono. Dane również przedstawione są w postaci struktury i dynamiki zmian dla danego okresu, który chcemy analizować jak i narastająco od początku roku. Zbiorczy arkusz dla Hotelu zawiera branżowe wskaźniki sprawności operacyjnej Hotelu i jego departamentów wg USALI. Każdy z arkuszy posiada wbudowaną, odpowiednio sformatowaną funkcję drukowania.

 

USALI Controlling Software AFT zawiera bardzo dużą ilość wbudowanych wykresów, na których graficznie zestawione są wartości z ubiegłego roku, budżetowane oraz wyniki danego roku. Wyniki te przedstawiają wartości dla danych miesięcy jak i narastająco od początku roku.

Zwłaszcza wykresy w układzie narastająco, pozwalają nam łatwo uchwycić dystans pomiędzy tym co zostało zaplanowane, a tym co uzyskano.

Pełną wiedzę o korzystaniu z narzędzia użytkownicy uzyskują podczas szkoleń przeprowadzanych przez firmę SECCO. Dodatkowo po wdrożeniu, Hotel otrzymuje instrukcję obsługi USALI AFT w wersji elektronicznej. Jednocześnie Spółka SECCO sugeruje zawieranie umowy o utrzymaniu w sprawności narzędzia USALI AFT, które także obejmuje wsparcie w zakresie informacji o funkcjonowaniu narzęd

Zadzwoń teraz +48 609 282 934 +48 606 306 903
... formularz kontaktowy

Zaufali nam