SZKOLENIE ON-LINE

INFORMACJA ZARZĄDCZA W HOTELU I STANDARD USALI

 

PODSTAWOWE INFORMACJE: 

Cykl szkoleniowy składa się z dwóch bloków. Pierwszy z nich jest kierowany do managerów hotelowych. Jego celem jest przybliżenie managerom operacyjnym warsztatu i kompetencji działu finansowo-księgowego. Drugi blok blok kierowany jest zarówo do managerów hotelowych jak i służb finansowo-ksiegowych. Omówimy w nim jak wspólnymi siłami zbudować system ewidencyjny aby służył zarówno celom decyzyjnym jak i spełniał wymogi polskiego prawa.  

 

Blok 1. Wybrane elementy rachunkowości dla managerów hotelowych.

Skoncentrujemy się tu na wyjaśnieniu dlaczego nie możemy uzyskać z księgowości wystarczających informacji do zarządzania operacyjnego hotelem? Jakie w związku z powyższym są kompetencje księgowości oraz co warunkuje taki zakres kompetencji? Jaką rolę pełni kontroler finansowy? Jakie dane ewidencjonuje księgowość, jakie sprawozdania generuje i co możemy z nich wyczytać? Pochylimy się również nad typologią kosztów i podejmowaniem decyzji w oparciu o modele oparte na zmienności kosztów oraz nad zagadnieniami związanymi z podejmowaniem decyzji w oparciu o podział kosztów ze względu na punkt odniesienia.

Zrozumienie zagadnień omawianych w drugim bloku jest uwarunkowane podbudową teoretyczną z bloku pierwszego. 

 

Blok 2. Informacja zarządcza w hotelu. Standard USALI 11 edycja.

Zajęcia poświęcone zostaną omówieniu standardu USALI 11 edycja – czyli aktualnie obowiązującemu systemowi raportowania i oceny działalności obiektów hotelowych w oparciu o międzynarodowe standardy rachunkowości hotelowej. Dodatkowo blok ten zostanie uzupełniony o kwestie związane z integracją danych oraz poprawnego parametryzowania hotelowych programów operacyjnych (PMS) i programu finansowo-księgowego, tak aby spełniały wymogi raportowania wg standardu USALI. Na przykładach zostaną przedstawione prawidłowo przygotowane w PMSie kody transakcyjne oraz przykłady złych wdrożeń wraz z omówieniem błędów. Omówione zostaną również zagadnienia budowy właściwego planu kont wynikowych aby w konsekwencji nie naruszyć polskich regulacji prawnych oraz wdrożyć standard USALI wraz z jego uwarunkowaniami.       

 

TERMINY SZKOLENIA

Każdy z bloków szkoleniowych będzie składał się z 4-godzinnych wykładów oraz sesji pytań i odpowiedzi (Q&A):

Blok 1. Informacja zarządcza w hotelu. Wybrane elementy rachunkowości dla managerów - 22 października 2021, godz. 9.00

  • Wybrane informacje o rachunkowości. Jaką rolę pełni księgowość? Jakie informacje można uzyskać z księgowości i z jakich sprawozdań? Jaką rolę w organizacji pełni kontroler finansowy?
  • Rachunkowość zarządcza. Ponownie czytamy sprawozdanie finansowe – analiza wskaźnikowa. Typologia kosztów i podstawy podejmowania decyzji operacyjnych.

Blok 2. Informacja zarządcza w hotelu. Standard USALI 11 Edycja - 29 października 2021, godz. 9.00

  • Rachunkowość zarządcza. Międzynarodowy standard raportowania USALI 11 Edycja – Sprawozdanie Operacyjne, plan kont wg USALI, wskaźniki operacyjne.
  • Przygotowanie systemów ewidencyjnych do współpracy. Skąd brać dane i w jaki sposób je ze sobą zestawiać? Jak przygotować plan kont i kody transakcyjne aby wspierały managerów operacyjnych hotelu w podejmowaniu decyzji zarządczych? Rola kontrolera finansowego we wdrażaniu systemów ewidencyjnych w okresie pre-openingu.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są mailowo z wykorzystaniem arkusza zgłoszenia pobieranego ze strony https://secco.com.pl/. Zwrotnio uczestnik otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z danymi do płatności. Po zaewidencjonowaniu płatności wystawiana jest faktura VAT. Opłaty należy wnieść przed rozpoczęciem szkolenia. Na podstawie wniesionej opłaty uczestnik otrzymuje link dostępowy do programu clickmeeting. Ilość miejsc jest ograniczona licencją clickmeeting. 

Opłata za dowolny blok szkoleniowy obejmujący uczestnictwo w dwóch wykładach, sesji Q&A + prezentacja wynosi 300 zł netto. Opłata za jednoczesne wykupienie dwóch bloków szkoleniowych wynosi 500 zł netto (cztery wykłady, sesje Q&A, prezentacja + model Break-Even Point).

 

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonywać poprzez

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

 

 

TRENERZY

 

Cezary Sarnecki
Partner SECCO Hospitality Financial Management

Cezary Sarnecki jest związany z branżą hotelarską od 2006 roku. W czasie swojej pracy zawodowej pełnił m.in. funkcje Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego w Hotelu Courtyard by Marriott oraz w Spółce Zarządzającej Port-Hotel, a także Dyrektora Generalnego i Dyrektora Finansowego w grupie Hotele DeSilva. Był odpowiedzialny za otwarcie hotelu DeSilva Katowice oraz za kompleksowe zarządzanie obiektem w zakresie operacyjnym i finansowym, w tym za optymalizację przychodów oraz kosztów hotelu. Wieloletni trener i szkoleniowiec w różnych organizacjach szkoleniowych. Autor kilkudziesięciu artykułów dedykowanych USALI i controllingowi w branży hotelarskiej publikowanych w czasopismach branżowych „Hotelarz”, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, „Zarządzanie i Controlling” oraz w wydawnictwach akademickich. Absolwent studiów doktoranckich w SGH i międzynarodowych studiów MBA sygnowanych przez konsorcjum uczelni: Uniwersytet Warszawski University of Antwerp, Free University of Brussels i Bergische Universitat Wuppertal. Certyfikowany Główny Księgowy i członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, trener i konsultant ds. USALI w renomowanej austriackiej firmie consultingowej Gransier & Associates.
 

 

Jarosław Podniesiński
Partner SECCO Hospitality Financial Management

Jarosław Podniesiński z branżą hotelarską jest związany od ponad 20 lat. W czasie swojej pracy zawodowej był odpowiedzialny za stworzenie oraz realizacje polityki finansowo-księgowej dla renomowanych polskich hoteli oraz międzynarodowych sieci hotelarskich. Jako K ontroler Finansowy, Główny Księgowy, p.o. Dyrektora Finansowego odpowiadał za optymalizację przychodów oraz efektywną gospodarkę kosztową. Przygotowywał procedury pre-openingowe przed otwarciem obiektów hotelowych oraz wprowadzał procedury controllingu. Specjalizuje się we wdrażaniu międzynarodowych standardów zarządzania w hotelarstwie. Trener i szkoleniowiec SECCO oraz konsultant ds. USALI w renomowanej austriackiej firmie consultingowej Gransier & Associates. Posiada licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia biura rachunkowego.

Zadzwoń teraz +48 609 282 934 +48 606 306 903
... formularz kontaktowy

Zaufali nam