Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle powyższego informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SECCo Hospitality Financial Management Cezary Sarnecki, Jarosław Podniesiński spółka cywilna z siedzibą: 02-487 Warszawa, ul. Milanowska 19.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)
 2. Prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 3. Sprzedaży usług oferowanych przez SECCo Hospitality Financial Management s. c.
 4. Prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez SECCo samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
 5. Dochodzenia roszczeń
 6. Archiwizacji
 7. Udzielania odpowiedzi na pytania
 8. Prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 9. Wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na SECCo Biuro Rachunkowe Ewa Sarnecka

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

 1. Udzielona zgoda
 2. Konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
 3. Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 4. Konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom

 1. Podmiotom współpracującym z SECCo Biuro Rachunkowe w zakresie realizowanej z Państwem umowy
 2. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Obliczany jest według następujących kryteriów:

 1. Przepisy prawa, które mogą obligować SECCo Biuro Rachunkowe Ewa Sarnecka do przetwarzania danych przez określony czas
 2. Okres przez jaki są świadczone usługi
 3. Okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora
 4. Okres na jaki została udzielona zgoda.

Informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych
 2. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 3. Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
 4. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 5. Przeniesienia Państwa danych osobowych
 6. Cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie
 7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania naruszenia prawa w zakresie przetwarzania prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji współpracy.

Dane nie są przekazywane do państw spoza obszaru Unii Europejskiej.

 

... formularz kontaktowy

Zaufali nam