SZKOLENIE STACJONARNE OTWARTE

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W HOTELU I STANDARD USALI

 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE: 

Szkolenia dla hotelarzy obejmują dwa, pełne dni. Dzień pierwszy poświęcony jest części teoretycznej uzupełnianej ćwiczeniami, zaś drugi warsztatom komputerowym i praktycznym zajęciom z zakresu standardu USALI i szkolenia z budżetowania.

Dzień 1. Podstawy zarządzania kosztami i informacją w hotelu. Wprowadzenie do standardu USALI

Zajęcia pozwolą odpowiedzieć Państwu na następujace zagadnienia:

 • typologia rachunkowości, plan kont, rachunek zysków i strat

 • rola i miejsce rachunkowości zarządczej, podstawowe rodzaje kosztów, model Break-Even Point i analiza what-if...

 • wprowadzenie do standardu USALI, Sprawozdanie Operacyjne, koszty i przychody wg Departamentów Operacyjnych, Operacyjne Koszty Niepodzielone i Nieoperacyjne Przychody i Koszty

Dzień 2. Standard USALi i budżetowanie - warsztaty komputerowe

 • konwersja danych z "obrotówki" do standardu USALI

 • analiza wyników w oparciu o wskaźniki operacyjne

 • przygotowanie budżetu rocznego hotelu - case study

 • analiza wykonania budżetu w oparciu o wskaźniki operacyjne

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • terrmin zostanie podany w listopadzie

Miejsce szkolenia: Hotel DeSilva Piaseczno***, ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno, współrzędne GPS: N 52o 5' 10" E 21o 1' 15"

ZASADY UCZESTNICTWA

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są mailowo z wykorzystaniem arkusza zgłoszenia pobieranego ze strony (link poniżej). Zwrotnio uczestnik otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z danymi do płatności. Po zaewidencjonowaniu płatności wystawiana jest faktura VAT. Opłaty należy wnieść przed rozpoczęciem szkolenia zgodnie z terminem płatności zamieszczonym na fakturze. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

OPŁATA I RABATY

Cena uczestnictwa za jedną osobę wynosi 1.350 zł netto + 23% VAT i obejmuje:

 • udział w szkoleniu 

 • materiały szkoleniowe

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • lunche i przerwy kawowe

 • miejsce parkingowe

Zgłoszenie 2 osoby

5% rabatu od ceny podstawowej

Zgłoszenie 3 i 4 i kolejnej osoby

10% rabatu od ceny podstawowej

Zgłoszenie „First minute” do 30 czerwca 2023

10% rabatu od ceny podstawowej

Rabaty "first minute" i liczone od liczby uczestników sumują się. Rezerwując pobyt w Hotelu DeSilva Piaseczno za pośrednictwem Organizatora szkolenia można uzyskać korzystniejszą ofertę pokoju ze śniadaniem. 

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonywać poprzez

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

 

TRENERZY

 

Cezary Sarnecki
Partner SECCO Hospitality Financial Management

Cezary Sarnecki jest związany z branżą hotelarską od 2006 roku. W czasie swojej pracy zawodowej pełnił m.in. funkcje Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego w Hotelu Courtyard by Marriott oraz w Spółce Zarządzającej Port-Hotel, a także Dyrektora Generalnego i Dyrektora Finansowego w grupie Hotele DeSilva. Był odpowiedzialny za otwarcie hotelu DeSilva Katowice oraz za kompleksowe zarządzanie obiektem w zakresie operacyjnym i finansowym, w tym za optymalizację przychodów oraz kosztów hotelu. Wieloletni trener i szkoleniowiec w różnych organizacjach szkoleniowych. Autor kilkudziesięciu artykułów dedykowanych USALI i controllingowi w branży hotelarskiej publikowanych w czasopismach branżowych „Hotelarz”, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, „Zarządzanie i Controlling” oraz w wydawnictwach akademickich. Absolwent studiów doktoranckich w SGH i międzynarodowych studiów MBA sygnowanych przez konsorcjum uczelni: Uniwersytet Warszawski University of Antwerp, Free University of Brussels i Bergische Universitat Wuppertal. Certyfikowany Główny Księgowy i członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, trener i konsultant ds. USALI w renomowanej austriackiej firmie consultingowej Gransier & Associates.
 

Jarosław Podniesiński
Partner SECCO Hospitality Financial Management

Jarosław Podniesiński z branżą hotelarską jest związany od ponad 20 lat. W czasie swojej pracy zawodowej był odpowiedzialny za stworzenie oraz realizacje polityki finansowo-księgowej dla renomowanych polskich hoteli oraz międzynarodowych sieci hotelarskich. Jako Kontroler Finansowy, Główny Księgowy, p.o. Dyrektora Finansowego odpowiadał za optymalizację przychodów oraz efektywną gospodarkę kosztową. Przygotowywał procedury pre-openingowe przed otwarciem obiektów hotelowych oraz wprowadzał procedury controllingu. Specjalizuje się we wdrażaniu międzynarodowych standardów zarządzania w hotelarstwie. Trener i szkoleniowiec SECCO oraz konsultant ds. USALI w renomowanej austriackiej firmie consultingowej Gransier & Associates. Posiada licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia biura rachunkowego.

... formularz kontaktowy

Zaufali nam